hoang started a new discussion Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mu... 3 năm

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG<br> <br> Chúng tôi là Công Ty Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Chailease (“CILC”), trực thuộc Tập Đoàn Tài Chính Chailease của Đài Loan. Trãi qua gần 30 năm phát triển, chúng tôi rất vinh dự được cung cấp cho quý công ty dịch vụ cho thuê tài chính trọn gói và dịch vụ cho thuê vận hành.<br> <br> Hợp tác với...

hoang started a new discussion Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mu... 3 năm

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG<br> <br> Chúng tôi là Công Ty Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Chailease (“CILC”), trực thuộc Tập Đoàn Tài Chính Chailease của Đài Loan. Trãi qua gần 30 năm phát triển, chúng tôi rất vinh dự được cung cấp cho quý công ty dịch vụ cho thuê tài chính trọn gói và dịch vụ cho thuê vận hành.<br> <br> Hợp tác với...