Các bác cho em hỏi khi vận chuyển hàng rời theo hợp đồng thuê tàu chuyến, bên nhận hàng chỉ cấp giấy vận chuyển (theo em thì nó là một loại chứng từ vận tải) thì khi có tranh chấp về khối lượng giao nhận - thiếu hàng (nhưng chủ hàng không thực hiện đúng điều khoản phải niêm phong hầm hàng) thì chủ tàu có phải giao hàng theo đúng như giấy vận chuyển...