Em xin cám ơn ý kiến của anh/chị, quả là những tình huống này là giả định, nhưng nó đã được giảng viên giản lược tối đa để phù hợp với nội dung sơ khởi mà tụi em mới được học về Vận tải và giao nhận. Ở phần tình huống, em xin nói rõ thêm là hàng hóa đã được chứng nhận hư hại do nước tràn vào hầm tàu, nhưng đây lại là lỗi sơ suất của thủy thủ khi b...

Xin chào mọi ng, em là mem mới, vừa làm quen với môn Vận tải Giao nhận được 2 tuần nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi ng chỉ giáo thêm dùm em!<br> <br> Em có hai câu hỏi nhỏ thế này:<br> <br> 1. Công ty ABC nhập khẩu hàng theo điều kiện CIF, công ty này vay tiền ngân hàng để thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ (hiệu...