Thay bac Haiau post nhieu muc ve dktd qua nen toi hoi bac mot van de nho bac giup do: Toi dang lap trinh mot he thong dktd vong kin ma can tao ra mot cai dat "drop" hoac "droop" giong nhu trong bien tan hoac bo dieu toc, bac giup toi can thiep vao dau de tao ra dieu do voi?...

Tuy tui tham gia trong ngành tàu thủy không lâu nhưng cũng đủ biết nhiều về nó, đặc biệt là lĩnh vực tự động hóa trên tàu. Bạn có thể cho biết thêm những thông tin chi tiết về các hệ thống bạn cần tôi sẽ thảo luận với bạn? DTT...