uh!!Minh dg di voi capt Ho...!!Ban dg di cong ty nao,ma sao cung hieu ro ve PVT nhi,luc truoc d tung di ben PVT hay Au lac ah????...

Đúng như các bạn nói ở trên,mình đang di ở con PVT Eagle của PVT đây,hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển mọi chức danh và đặc biệt là sỹ quan boong + máy,nói chung về mức lương thì PVT tạm gọi là mức lương cuãng tương đối hấp dẫn nhưng .........thì chán lắm.........