ui, có bạn giúp ùi, cám ơn mọi ng:X...

Bố tớ đi tàu nhưng cũng có tuổi ùi nên học tAnh ko còn vô, đc cái kinh nghiệm thui các bạn ah<br> Mới đây nhận 1 việc, nhưng đã bị thất lạc 1 quyển, bố bảo ghi như thế này<br> [color=#804040]<br> "KODEN<br> gps navigator<br> KGP- 913"[/color]<br> <br> nó chỉ là 1 tập photo của bố tớ chứ ko phải ...

Bố tớ đi tàu nhưng cũng già ùi nên học tAnh ko còn vô, đc cái kinh nghiệm thui các bạn ah<br> Mới đây nhận 1 việc, nhưng đã bị thất lạc 1 quyển, bố bảo ghi như thế này<br> <br> "KODEN<br> gps navigator<br> KGP- 913"<br> <br> nó chỉ là 1 tập photo của bố tớ chứ ko phải sách<br> Đại ý là nó l...