chào các bạn. mình tên dương mình không phải dân hóa nhưng mình có câu hỏi nai muốn hỏi các bác hóa. để chống ăn mòn cho thiết bị chứa xăng dầu thì phương pháp nào tốt nhất.chất ăn mòn ở đây là hơi nước quá nhiệt,( hơi nước quá nhiệt khoảng 200 độ) và chất bị ăn mòn là thép. ở nhiệt độ cao(khoảng 300 trở xuống) khả năng chống ăn mòn của kẽm có gì k...