Cho bạn tí thông tin nè: 1. nếu cùng kích thước D,S và số vòng quay thì về lý thuyết công suất 2k > 4k 2. Quá trình quét sạch khí thải và nạp ở động cơ bốn kỳ tiến hành tương đối hoàn hảo hơn so với động cơ 2 kỳ. 3.Xét về mặt quét khí thì động cơ hai kỳ đơn giản hơn so với 4k về cấu tạo á nhe tuy nhiên để quét khí ở động cơ 2 kỳ cần có thêm bơm qué...