Bổ sung thông tin liên hệ: Đặng Thanh Tùng M: 090.7676751 E: dthtung82@gmail.com...

Dear anh em đang cần tàu 2k vận chuyển 2k xi măng bao từ cảng Nghi Sơn về Cam Ranh Anh có thể báo giá giúp Laycan : 20,21/12/2010 Nếu bác quan tâm thì báo luôn giá từ Nghi Sơn và Đà Nẵng hàng xi măng bao tàu 2K Rgds...

Các Anh Chị Thân mến<br> Em đang cần vận chuyển Anh Chị nào biết giá cước vận chuyển của Clinker và xi măng theo những tuyến dưới đây không cho em xin<br> 1, Cinker từ Lam Thach(Quảng Ninh) về Sài Gòn, Vĩnh Long (tàu 1000 tấn)<br> 2, Xi măng bao Lam Thach(Quảng Ninh) về Sài Gòn, Khánh Hòa (tàu 1000 tấn)<br> 3, Xi măng bao Cẩ...

Các Anh Chị Thân mến<br> Em đang cần vận chuyển Anh Chị nào biết giá cước vận chuyển của Clinker và xi măng theo những tuyến dưới đây không cho em xin<br> 1, Cinker từ Lam Thach(Quảng Ninh) về Sài Gòn, Vĩnh Long (tàu 1000 tấn)<br> 2, Xi măng bao Lam Thach(Quảng Ninh) về Sài Gòn, Khánh Hòa (tàu 1000 tấn)<br> 3, Xi măng bao Cẩ...