Nguyen Ba Dung started a new discussion Thiết Kế tàu chở dầu... 4 năm

Em đang phải thiết kế tàu dầu 21k cv vùng hoạt động và tải trọng mở. bác nào có thông tin về tàu mẫu và bài thiết kế mẫu share em tham khảo với. cảm ơn các bác ...