AMDFC started a new discussion CompaQ CQ40-611AU dòng máy đượ... 3 năm

[img]http://docs.google.com/File?id=ddjk2dvx_52gvbj5xcw_b[/img]<br> <br> Tiêu đề bài viết:<br> <br> <br> [size=4]CompaQ CQ40-611AU dòng máy được săn lùng nhất Châu Á đã có mặt tại Việt Nam[/size]<br> <br> [size=4]Nội dung bài viết:[/size]<br> [size=4]Được HP giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào nă...

AMDFC started a new discussion CompaQ CQ40-611AU dòng máy đượ... 3 năm

[img]http://docs.google.com/File?id=ddjk2dvx_52gvbj5xcw_b[/img]<br> <br> Tiêu đề bài viết:<br> <br> <br> [size=4]CompaQ CQ40-611AU dòng máy được săn lùng nhất Châu Á đã có mặt tại Việt Nam[/size]<br> <br> [size=4]Nội dung bài viết:[/size]<br> [size=4]Được HP giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào nă...