Thành Lê added a reply in discussion Thực tập sinh... 4 năm

Em chào các bác, các chú cùng toàn thể các anh em trong diễn đàn. Em là Lê Xuân Thành hiện em là đang học chuyên ngành vận hành và khai thác máy tàu thủy của trường ĐH gtvt Tp.HCM. Em cũng như bác Hoàng Trí em là sinh viên năm cuối rùi. Em cũng chạy đi xin thực tập cả tháng nay rùi mà cũng chưa có chỗ nào để đi thực tập nữa mà đến tháng 5 này là em...