minh started a new discussion chào các anh... 4 năm

em là sinh viên hàng hải.sắp ra trường.anh nào đã từng có kinh nghiệm làm TRAINING RECORD BOOK rồi,xin chỉ em với.ý của em là sau khi ra trường làm thế nào để có thể làm TRAINING RECORD BOOK.sau đó thi lên SQVH,.và mấy anh có thể cho em biết sắp tới sẽ có công ty nào tuyển thuyền viên ko.tháng 7 em ra trường.em ở TP HCM.cảm ơn mấy anh...