758 views
 

Uploaded by: Vũ Quốc Việt  •  Danh mục: Hoạt động của VinaMaSo.Net  •  Thêm vào lúc: 15 Tháng 4 2013

Ghi chú
Phóng sự về Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam của VTV1