tuanhut added a reply in discussion fixture note... 3 năm

đây là mẫu fixture not : http://www.mediafire.com/?hrghg0jmg1j0e8d Mình cảm ơn bạn nhiều nhé !...

tuanhut added a reply in discussion fixture note... 3 năm

Chào các bạn, Mình đang dịch 1 fixture note và có một chỗ không hiểu, muốn nhờ các bạn giúp: "Owners warrant that vsl holds are clear of any fittings/superstructures such as curtain plates whatsoever." Các bạn hiểu câu trên như thế nào? Mình không hiểu các từ "fittings/ superstructures, curtain plates trong trường hợp này nghĩa là gì. Các bạn g...