Chào các bạn,<br> <br> Mình đang tìm tài liệu QA/QC của đăng kiểm NK (Tiếng Anh, Tiếng Việt). Các bạn vui lòng chia sẻ mình với !<br> <br> Cảm ơn...

Rất cảm ơn các ACE đã dịch giúp ! Chúc ACE sức khỏe & thành đạt ! =D>...

Cảm ơn bạn steamaway rất nhiều. Nhân tiện hỏi thêm mong bạn vui lòng dịch giúp: 1. Title to the Vessel 2. As-built và Completion khác nhau chỗ nào ? 3. Liquidated damages có được dịch như "phạt trễ hợp đồng"? Một lần nữa rất cảm ơn bạn ...

MOng các bạn chỉ giúp mình gấp ) :-? Cảm ơn nhiều...

Chào các bạn,<br> Vui lòng dịch giúp mình vài thuật ngữ sau:<br> 1. Completion of the Work<br> 2. Delivery, Redelivery and Acceptance of the Vessel<br> 3. Owner's Total Liability<br> 4.Title to the Vessel <br> 5.Liquidated Damages, Liabilities and Indemnities<br> 6.Deemed Insolvency <br> 7.Sundry Pr...