The Legend of Zu / Zu Warrior[2001] <br> <br> [img]http://i179.photobucket.com/albums/w293/LJJL/Louis%20Koo/TheLegendOfZu-poster1.jpg[/img]<br> <br> <br> <br> <br> Trích:<br> - Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Cổ Thiên Lạc, Trương Bá Chi, Chương Tử Di, Ngô Kinh, Hồng Kim Bảo...Toàn DV nổi tiếng :shout:<br&...