Chào bác Tuệ Tôi đã xem qua dự án đóng du thuyền của bác và có xem về dự án kinh doanh du thuyền loại nhỏ chở 8 người. Tôi rất quan tâm về việc trên, rất muốn trao đổi thêm với bác. DT của tôi: 0989002060 Mail: thanhphong9117@yahoo.com cảm ơn...