shinichikudobn started a new discussion Tuyển dụng thuyền viên... 4 năm

Công ty Sao Phương Đông liên tục tuyển dụng thuyền viên làm viêc trên các tàu với các thông tin cụ thể như sau: <br> 1/ Đội tàu:<br> + Chủ tàu Nhật & Châu Âu.<br> + Đội tàu bulk carrier, các tàu có trọng tải từ 53k dwt trở lên.<br> + Đội tàu chủ yếu treo cờ Panama; một số treo cờ Liberia, Isle of Man, Sin...

shinichikudobn started a new discussion Tuyển dụng thuyền viên... 4 năm

Công ty Sao Phương Đông liên tục tuyển dụng thuyền viên làm viêc trên các tàu với các thông tin cụ thể như sau: <br> 1/ Đội tàu:<br> + Chủ tàu Nhật & Châu Âu.<br> + Đội tàu bulk carrier, các tàu có trọng tải từ 53k dwt trở lên.<br> + Đội tàu chủ yếu treo cờ Panama; một số treo cờ Liberia, Isle of Man, Singapo...

Dear all,<br> <br> Trung tâm huấn luyện thuyền viên Trường cao đẳng Duyên Hải Liên tục tuyển sinh các lớp:<br> <br> 1- Sơ cấp ĐKTB: thời gian học 3 tháng học phí : 3.900.000đ bao gồm Sơ cấp, Nâng cao trực ca, An toàn CBNV.<br> <br> 2- Sơ cấp Máy KTTB : thời gian học 3 tháng học phí : 3.900.000đ bao gồm Sơ ...

shinichikudobn added a reply in discussion cancel... 4 năm

Cám on bạn! Rất mong bạn giới thiệu được các chức danh đó cho mình....

shinichikudobn started a new discussion cancel... 4 năm

canceling<br> <br> <br> Nguyen Huy Ty (Mr.)<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> EASTAR SHIPPING CO.,LTD<br> Add:Room No.304 3rd Fl., Sholega Tower, 275 Lach tray St., Ngo Quyen Dist., <br> Haiphong, Vietna...

shinichikudobn added a reply in discussion Đánh thuê... 4 năm

Ai co kha nang chuyen mon va tieng anh thi gui mail vao dia chi mail cua minh nhe. sao do minh se gui ban Cv cac ban khai day du thong tin gui lai cho minh. Khi nao co chuc danh phu hop minh se chu dong lien lac voi cac ban. Dia chi mail cua minh la: [color=#440088]tynh@eastar-shipping.com[/color]...

shinichikudobn added a reply in discussion Đánh thuê... 4 năm

Co hoi duoc trao cho tat ca nhung ai co nang luc phu hop voi chuc danh ben Singapore ho order e ah. E muon di chuc danh gi? Co kinh nghiem chua? gui dia chi email cho anh, anh gui CV cho, khai day du vao do roi gui lai a....

shinichikudobn added a reply in discussion Đánh thuê... 4 năm

Cho anh la cong ty moi. Hoi truoc An Duong thue nhung gio ho tra lai toa nha roi. Bay gio cong ty anh thue lai. [color=#0000ff][color=#8844ff]Neu em la nguoi co nang luc thich lam viec trong moi truong chuyen nghiep thi hay den cong ty anh.[/color][/color] Em gui cho anh dia chi mail anh gui lai em CV em khai day du roi gui cho anh. Khi nao co do...

shinichikudobn added a reply in discussion Đánh thuê... 4 năm

Cong ty anh la dai ly thuyen vien cho chu tau Apex. Neu em co trinh do tieng anh kha co the len cong ty anh nop ho so roi doi co dot tuyen cty anh se lien he voi em....

shinichikudobn added a reply in discussion Đánh thuê... 4 năm

Ai co kha nang chuyen mon va tieng anh thi gui mail vao dia chi mail cua minh nhe. sao do minh se gui ban Cv cac ban khai day du thong tin gui lai cho minh. Khi nao co chuc danh phu hop minh se chu dong lien lac voi cac ban. Dia chi mail cua minh la: [color=#440088]tynh@eastar-shipping.com[/color]...