NQH started a new discussion Công Ty TNHH Tiếp Vận & Thương... 3 năm

_Vận chuyển nội địa bằng đường bộ: hàng dự án ,nguyên container,hàng nhỏ lẻ , siêu trường siêu trọng.<br> _Vận chuyển nội địa bằng đường biển : đại lí tàu biển , vận chuyển trọn gói ,vận chuyển hàng rời , môi giới tàu biển , dịch vụ kho bãi và phân phối.<br> _Vận chuyển nội địa đường sắt : bốc xếp vào toa , vận chuyển trọn gói , toa chu...