ở đây có thầy nào dạy trường hàng hải không. nếu có cho send cho em bai giảng môn luật hàng hải 1.em xin cảm ơn...

có ai biết bảng lương hiện tại của vinic không nhỉ...

Các bác cho em xin kinh nghiệm về chọn công ty lam việc.Em đang phân vân giữa công ty VIMAC và VINIC em không biết công ty nào hay cả...