Mọi người ở đây có ai biết thông tin gì về công ty cổ phần hàng hải Liên Minh cho e biết với.E mới ra trường có người giới thiệu đến công ty này mà hoàn toàn chưa biết chút thông tin nào cả.Cám ơn mọi người đã giúp đỡ....