Chao ca nha!<br> em có vài từ dịch ra trong ket cau turbine tăng áp, nhung không biết thế nào? mong các bác chỉ giáo<br> 1. Core hole cover.<br> 2. distance disk<br> con mot so thac mac nua, em se dua ra sau.<br> xin cam on...

Pham Trung Hieu added a reply in discussion Tay biên... 4 năm

Hi cả nhà, cho mình tham gia tí nhé!!! Bạn Danh thân mến! Theo những hình vẽ mình xem bạn posted lên, tay biên này theo như bác Steamaway đã nói thì của động cơ 4 kì trung tốc, theo mình được biết thì là do hãng Yanmar chế tạo. đúng là lỗ khoan trên đầu nhỏ biên chỉ rơi vào trường hợp 1 hoặc 3 như bạn đã đề cập, theo mình được biết thì dầu bôi trơ...