Cũng khá lâu rồi, mình không vào diễn đàn. Nói không vào cũng không đúng, ngày nào mình cũng vào, cũng mở link giống như 1 thói quen, rồi lại tắt đi. Không biết viết gì, cũng không thấy mọi người comment gì. Có lẽ, ai cũng bận, cũng có cuộc sống riêng của mình. Đôi khi nghĩ vui, hay tại không có Miss này, nên không ai muốn viết nữa ^^.