Truy cập và đăng ký tham gia vào “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam” (từ nay gọi tắt là Diễn đàn, BQT, BQT Diễn đàn, Chúng Tôi) có nghĩa là bạn đã đồng ý với những điều khoản và qui định mà Chúng Tôi đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và qui định dưới đây, xin hãy ngừng truy cập và sử dụng “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam”. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nội quy này bất kỳ khi nào thấy cần thiết và sẽ gửi email thông báo cho toàn thể thành viên khi nội quy đi vào hiệu lực.

Hãy đọc kỹ những quy định sau trước khi đăng ký:
a. Những thành viên nào vi phạm quy định sẽ được Quản trị viên hoặc các Điều hành viên nhắc nhở lần đầu tiên bằng tin nhắn cá nhân hoặc nhắc nhở ngay trong bài viết vi phạm. Nếu thành viên đó không sửa lại cho phù hợp hoặc không có lý do chính đáng thì bài viết sẽ được biên tập lại (nếu nội dung hay), hoặc sẽ bị xóa, thành viên đó sẽ bị loại khỏi diễn đàn. Trong trường hợp cần thiết, Quản trị viên hoặc Điều hành viên có quyền biên tập mà không cần phải thông báo trước.
b. Các quy định này có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình và sự phát triển của diễn đàn.

Và sau đây là những quy định mà các bạn cần phải nhớ kỹ khi tham gia “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam” :

 1. Diễn đàn không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá của nước Việt Nam.
 2. Diễn đàn không chấp nhận bất cứ chủ đề thảo luận có thể ảnh hưởng đến nhận thức chính trị của người đọc. Thành viên được phép đăng tin liên quan đến chính trị nhưng không được phép thảo luận về vấn đề đó.
 3. Diễn đàn không chấp nhận các chủ đề hoặc/và thảo luận có nội dung vi phạm luật pháp của nhà nước Việt Nam.
 4. Không được đăng các bài viết có tính chất, nội dung gây mâu thuẫn và tranh chấp giữa các thành viên. Không được khich bác, chỉ trích thành viên khác và các tổ chức, công ty khác.
 5. Thành viên không được phép xả rác lên diễn đàn bằng những hình thức sau: Gửi nhiều bài viết cùng nội dung hoặc có nội dung tương tự nhau trong một hoặc nhiều chuyên mục (gửi 3 bài trở lên sẽ bị xóa); Gửi bài viết không có ý nghĩa hoặc không phù hợp với chủ đề đang tham gia.
 6. Thành viên không được phép upload các phần mềm, các tài liệu vi phạm Luật Bản Quyền & Sở Hữu Trí Tuệ lên diễn đàn.
 7. Thành viên không được gửi virus máy tính hoặc/và các đường link chứa virus máy tính hoặc/và các tài liệu có chứa virus máy tính lên diễn đàn.
 8. Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình gửi lên. BQT “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam” sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do thành viên gửi lên. Mọi khiếu nại về nội dung bài viết xin gửi về cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., chúng tôi sẽ giải quyết tùy theo trường hợp.
 9. Không được gửi các bài viết và tiêu đề bài viết KHONG CO DAU TIENG VIET hoặc TOÀN BẰNG CHỮ HOA. Không được gửi các bài viết không liên quan đến chuyên mục hoặc chủ đề đang tham gia. Không được gửi các bài viết không có tiêu đề rõ ràng hoặc không giống ý với nội dung bên trong.
 10. Tổng chiều cao nội dung phần chữ ký cá nhân của thành viên không được vượt quá 6 dòng (nếu là văn bản), không được vượt quá 90 pixel (nếu là hình ảnh). Nếu phần nội dung của chữ ký bao gồm cả hình ảnh và và văn bản thì tổng chiều cao không được lớn hơn hình ảnh có chiều cao 100 pixel.
 11. Bạn không được đăng chữ ký vào phần nội dung bài viết mà phải sử dụng chức năng chữ ký ở phần Thiết lập cá nhân nếu muốn có chữ ký hiển thị dưới mỗi bài viết của bạn.
 12. Không được sử dụng các từ ngữ bóp méo tiếng Việt. Những từ sau đây là một số từ trong nhóm các từ được coi là bóp méo tiếng Việt: hỉu roài, pác, roài, pà kon,...
 13. Các chủ đề, thảo luận không được chứa liên kết đến trang web hoặc/và website có nội dung vi phạm những quy định bên trên.

BQT!