Orient Overseas Container LineHãng vận tải biển Orient Overseas Container Line vừa thông báo một chương trình điều chỉnh cước cho tháng 12/2012 và một phụ phí mùa cao điểm cho tháng 1 khi gần đến Tết Nguyên Đán.Từ ngày 15 tháng 12, giá cước trên chiều đi hướng tây từ Viễn Đông (gồm cả Nhật Bản), Tiểu lục địa Ấn Độ và Trung Đông sẽ tăng $550/TEU đối với hàng đến Bắc Âu và $650/TEU đối với hàng đến Địa Trung Hải và Biển Đen.

Cũng trên cùng chiều đi, một phụ phí mùa cao điểm $350 sẽ được áp dụng từ ngày 10 tháng 1.