MOL, 'K' Line dừng ghé cảng LA, đến Long Beach trên tuyến JAS/PSW-3MOL và "K" Line vừa đổi ghé cảng tại Mỹ trên tuyến đồng khai thác giữa Nhật và Bờ tây Hoa Kỳ (JAS/PSW-3) từ giữa tháng 11, vì thế các tàu sẽ không dừng ở Los Angeles mà đến Long Beach.Vòng xoay cảng sửa đổi của tuyến JAS/PSW-3 is Tokyo, Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Long Beach, Oakland, và trở lại Tokyo.

Tuyến hiện hoạt động với năm tàu sức tải 4,600- 5,000-TEU, MOL có ba tàu và "K" Line có hai tàu.

Một báo cáo từ Alphaliner cho biết tuyến dự kiến sẽ ghé tại cảng Long Beach cho đến tháng 4/2013 và sau đó chuyển trở lại Los Angeles.

Theo Alphaliner, “Động thái này dường như là một phần của một thỏa thuận giữa hai hãng tàu lần lượt thay đổi các ghé cảng tại khu cảng do các hãng khai thác mỗi sáu tháng.”

MOL khai thác khu cảng Trapac Berth 136 tại Los Angeles và "K" Line quản lý khu cảng International Transportation Service (ITS) tại Long Beach