APL Container LinesDịch vụ con thoi Trung Đông – Viễn Đông – Bờ Tây Hoa Kỳ (PS-1-CMX) của APL vừa được chia thành hai tuyến. Tuyến Viễn Đông – Bờ Tây Hoa Kỳ chuyển thành tuyến PS-1, trong khi tuyến Viễn Đông – Trung Đông sẽ được đưa vào tuyến CMX.

Theo Alphaliner, động thái này sẽ chuyển trở về mô hình hoạt động trước tháng 12/2011 khi hai tuyến được sáp nhập.

Tuyến PS-1 mới sẽ ghé Shezhen-Chiwan, Shenzhen-Yantian, Hong Kong, Xiamen, Busan, Seattle, Vancouver, Yokohama, Kaohsiung, và trở lại Shenzhen-Chiwan.

Tuyến PS-1 năm 2011 trước đó ghé cảng trực tiếp tại Laem Chabang và Singapore, sử dụng bảy tàu. Tuyến PS-1 mới sẽ sử dụng sáu tàu 5,500 TEU.

Tuyến CMX mới sẽ triển khai sáu tàu 4,400 – 6,300 TEU. Tổng dộng có 12 tàu hoạt động trên cả hai tuyến.

Vòng xoay cảng của tuyến CMX mới gồm Ningbo, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen-Chiwan, Singapore, Jebel Ali, Abu Dhabi, Sohar, Singapore, Guangzhou-Nansha, Xiamen và trở lại Ningbo.

Nguồn: Vietnamshipper