Chào mừng đến với website Mạng Cộng đồng Hàng hải Việt nam VinaMaSo.Net (sau đây gọi là “VinaMaSo”). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Khái niệm

 • VinaMaSo, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Chúng tôi”.
 • Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
 • Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tn và/hoặc tư liệu nào trên website này.
 • Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.
 • Thành viên, là những người sử dụng có đăng ký một tài khoản trên VinaMaSo.

Quyền thay đổi nội dung điều khoản

VinaMaSo có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của VinaMaSo và/hoặc các thành viên và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VinaMaSo.net.

Hạn chế sử dụng

 1. VinaMaSo không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:
 2. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 3. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 4. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 5. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 6. Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 7. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 8. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 9. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 10. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Quyền từ chối bảo đảm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Do vậy:

 1. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng các dịch vụ có trả phí của chúng tôi để dảm bảo rằng bạn nhận được những thông tin và/hoặc tư vấn chính xác từ các chuyên gia.
 2. Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
 3. Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. VinaMaSo và/hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

Kết nối

Website này cũng có thể kết nối tới các website khác, khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

VinaMaSo từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập và/hoặc sử dụng bất cứ sự tham chiếu nào tới một website không thuộc VinaMaSo và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên website này.

Truy cập và đăng ký tham gia vào “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam” (từ nay gọi tắt là Diễn đàn, BQT, BQT Diễn đàn, Chúng Tôi) có nghĩa là bạn đã đồng ý với những điều khoản và qui định mà Chúng Tôi đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và qui định dưới đây, xin hãy ngừng truy cập và sử dụng “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam”. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nội quy này bất kỳ khi nào thấy cần thiết và sẽ gửi email thông báo cho toàn thể thành viên khi nội quy đi vào hiệu lực.

Hãy đọc kỹ những quy định sau trước khi đăng ký:
a. Những thành viên nào vi phạm quy định sẽ được Quản trị viên hoặc các Điều hành viên nhắc nhở lần đầu tiên bằng tin nhắn cá nhân hoặc nhắc nhở ngay trong bài viết vi phạm. Nếu thành viên đó không sửa lại cho phù hợp hoặc không có lý do chính đáng thì bài viết sẽ được biên tập lại (nếu nội dung hay), hoặc sẽ bị xóa, thành viên đó sẽ bị loại khỏi diễn đàn. Trong trường hợp cần thiết, Quản trị viên hoặc Điều hành viên có quyền biên tập mà không cần phải thông báo trước.
b. Các quy định này có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình và sự phát triển của diễn đàn.

Và sau đây là những quy định mà các bạn cần phải nhớ kỹ khi tham gia “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam” :

 1. Diễn đàn không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá của nước Việt Nam.
 2. Diễn đàn không chấp nhận bất cứ chủ đề thảo luận có thể ảnh hưởng đến nhận thức chính trị của người đọc. Thành viên được phép đăng tin liên quan đến chính trị nhưng không được phép thảo luận về vấn đề đó.
 3. Diễn đàn không chấp nhận các chủ đề hoặc/và thảo luận có nội dung vi phạm luật pháp của nhà nước Việt Nam.
 4. Không được đăng các bài viết có tính chất, nội dung gây mâu thuẫn và tranh chấp giữa các thành viên. Không được khich bác, chỉ trích thành viên khác và các tổ chức, công ty khác.
 5. Thành viên không được phép xả rác lên diễn đàn bằng những hình thức sau: Gửi nhiều bài viết cùng nội dung hoặc có nội dung tương tự nhau trong một hoặc nhiều chuyên mục (gửi 3 bài trở lên sẽ bị xóa); Gửi bài viết không có ý nghĩa hoặc không phù hợp với chủ đề đang tham gia.
 6. Thành viên không được phép upload các phần mềm, các tài liệu vi phạm Luật Bản Quyền & Sở Hữu Trí Tuệ lên diễn đàn.
 7. Thành viên không được gửi virus máy tính hoặc/và các đường link chứa virus máy tính hoặc/và các tài liệu có chứa virus máy tính lên diễn đàn.
 8. Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình gửi lên. BQT “Diễn đàn Hàng Hải Việt Nam” sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do thành viên gửi lên. Mọi khiếu nại về nội dung bài viết xin gửi về cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., chúng tôi sẽ giải quyết tùy theo trường hợp.
 9. Không được gửi các bài viết và tiêu đề bài viết KHONG CO DAU TIENG VIET hoặc TOÀN BẰNG CHỮ HOA. Không được gửi các bài viết không liên quan đến chuyên mục hoặc chủ đề đang tham gia. Không được gửi các bài viết không có tiêu đề rõ ràng hoặc không giống ý với nội dung bên trong.
 10. Tổng chiều cao nội dung phần chữ ký cá nhân của thành viên không được vượt quá 6 dòng (nếu là văn bản), không được vượt quá 90 pixel (nếu là hình ảnh). Nếu phần nội dung của chữ ký bao gồm cả hình ảnh và và văn bản thì tổng chiều cao không được lớn hơn hình ảnh có chiều cao 100 pixel.
 11. Bạn không được đăng chữ ký vào phần nội dung bài viết mà phải sử dụng chức năng chữ ký ở phần Thiết lập cá nhân nếu muốn có chữ ký hiển thị dưới mỗi bài viết của bạn.
 12. Không được sử dụng các từ ngữ bóp méo tiếng Việt. Những từ sau đây là một số từ trong nhóm các từ được coi là bóp méo tiếng Việt: hỉu roài, pác, roài, pà kon,...
 13. Các chủ đề, thảo luận không được chứa liên kết đến trang web hoặc/và website có nội dung vi phạm những quy định bên trên.

BQT!

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

At www.vinamaso.net, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.vinamaso.net and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, www.vinamaso.net makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

www.vinamaso.net does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

 • Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.vinamaso.net.
 • Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.vinamaso.net and other sites on the Internet.
 • Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....

Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.vinamaso.net send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.vinamaso.net has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.vinamaso.net's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.