Overview Overview Search Search Up Up
Category: Phần mềm Hàng hải
 
info Only registered and logged in users can download files from this category.
Files:
zip.png Draft Survey

(0 votes)

Đây là một bảng tính Excel dùng để xác định lượng hàng đã xếp lên tàu dựa vào mớn nước của tàu. Bảng tính còn giúp tính toán cân chỉnh mớn nước (trimming) của tàu. Dựa vào bảng tính này các đại phó nghiên cứu nguyên tắc tính toán và sửa lại các thông số đầu vào cho phù hợp với tàu của mình là có thể dùng được.Created
Size
Downloads
%2011-%06-%18 %21:%06:%th
102 KB
22