tìm đối tác
07 05

tìm đối tác

Hợp đồng xuất khẩu

 

Hợp đồng xuất khẩu

Đang nạp bản đồ...
 • Để chuẩn bị thực hiện các hợp đồng xuất khẩu ( Gạo, sắn khô, tinh bột sắn và gỗ răm ) đi các quốc gia Nhật, Hàn quốc, trung quốc. Tôi cần tìm kiếm các đối tác vận chuyển hàng  

 • Phân loại
  Liên doanh & Liên kết & Hợp tác
 • Thời gian
  07 05 vào lúc 00:00 - 07 05 vào lúc 23:59
 • Địa điểm
  Việt Nam
 • Event Admins
  Giao Thuong Kinh Te