No user attending this event yet
Đang nạp bản đồ...
 • Thời gian: 18:00 – 21:00 ngày 07/12/2012
  Địa điểm: Tầng 51, Bitexco Financial Tower, số 02 đường Hải Triều, Q1, HCM.
  Đối tượng tham dự: Hơn 100 nhà quản lý, chuyên gia là Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc cung ứng, phân phối, sản xuất, logistics, thu mua từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
  www.vietnamsupplychain.com
  Ms. Nguyễn Dạ Quyên, Đồng sáng lập và Giám đốc điëu hành.
 • Phân loại
  Giáo dục & Đào tạo & Huấn luyện
 • Thời gian
  11 19 vào lúc 18:00 - 11 19 vào lúc 21:00
 • Địa điểm
  Tầng 51 Bitexco, số 2 Hải Triều, Q1, HCM
 • Event Admins
  VSC