1. truonggiangtg
  2. Bảo hiểm Hàng Hải
  3. Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014
  4.  Subscribe via email
Các bác cho mình hởi 01 vấn đề này nhé.
Trong phân bổ tổn thất chung, ai sẽ chịu trách nhiệm thu hồi các khoản tiền sau khi có bảng phân bổ tổn thất chung. Trong trường hợp các bên đã đồng ý theo bảng phân bổ nhưng có một vài bên liên quan vẫn không chịu đóng góp tiền vào thì lúc này sẽ như thế nào? Hội có đứng ra bảo lãnh số tiền đó để trả chủ tàu không?
Xin được chỉ giáo. :) :)
Comment
There are no comments made yet.
HK Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Dear Truonggiangtg!
Theo tôi được biết, trong trường hợp đã có bản phân bổ, các bên liên quan sẽ phải thực hiện đóng góp theo đúng bản phân bổ đó. Trong trường hợp một số bên không chịu đóng góp thì người đã chi ra khoản chi phí đó theo lý thuyết sẽ tự đi đòi chi phí này, tuy nhiên nhà bảo hiểm và người phân bổ đã có rất nhiều kinh nghiệm nên người đòi phân bổ thường nhờ 2 đối tượng này tư vấn, chỉ định hộ luật sư có kinh nghiệm để tiến hành đòi, tất nhiên chi phí thuê luật sư sẽ do người đòi thanh toán.
Thân.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Bảo hiểm Hàng Hải
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.