1. chithien1401
  2. Vận tải biển
  3. Thứ năm, 17 Tháng 1 2013
  4.  Subscribe via email
Nếu mua thành công 500.000 cổ phiếu VOS, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tăng sở hữu tại công ty con của Vinalines từ 0,72% lên hơn 1%.

[center]http://cafef.vcmedia.vn/thumb_w/252/Images/Uploaded/Share/2011/05/13/VOS2.jpg[/center]

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VOS của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam từ 7/1 tới 5/2. Nếu giao dịch thành công, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ nâng số cổ phiếu nắm giữ tại Vận tải biển Việt Nam từ 1 triệu đơn vị lên 1,5 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 0,72% lên 1,09%.

Cùng thời điểm, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt cũng đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu VOS, nhằm thoái toàn bộ 1,9% vốn tại Vận tải biển Việt Nam.

Cả 2 giao dịch trên cùng với mục đích chuyển tên sở hữu chứng khoán, qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thành viên HĐQT Vận tải biển Việt Nam - ông Trần Trọng Phúc cũng là Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Cá nhân ông Phúc không nắm cổ phiếu VOS.

Vận tải biển Việt Nam là công ty con thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Ba quý đầu năm, Vận tải biển Việt Nam liên tục thua lỗ, tổng cộng 9 tháng lỗ trên 127 tỷ đồng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu VOS có giá 2.500 đồng một đơn vị - cao nhất trong vòng khoảng 2 tháng gần đây.

[right]Theo VnExpress[/right]
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.