1. Thanh Nam
  2. Navigation Equipments
  3. Thứ hai, 02 Tháng 4 2012
  4.  Subscribe via email
Đệ đọc tài liệu và xem các bản vẽ đều thấy trên cột Mast có đèn Flashlight (flashing freq. 120 P.M) nhưng đọc trong luật không thấy chỗ nào đề cập đến việc khi nào dùng đèn này.
Các sư huynh sư phụ cho đệ hỏi về chức năng của đèn này và khi nào dùng đến nó với ạ ?
Đệ cảm ơn mọi người!
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.