1. binh trang
  2. Vận tải biển
  3. Thứ hai, 15 Tháng 9 2014
  4.  Subscribe via email
Cho thuê tàu rời vận chuyển hàng nông sản, gạo, clinker, than, quặng, gỗ, xi măng, hàng quá khổ, tôn cuộn, sắt thép

Năng lực: 3 tàu 1000 tấn
9 tàu 2000 tấn
15 tàu 3000 tấn
7 tàu 5000 tấn

vui lòng liên hệ :
Mr.Trang 0974728067
skype/yahoo: binhtrang13
mail: flowersouthern@gmail.com ( thích dùng cái này
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.