1. chuc mai
  2. Cảng biển
  3. Thứ tư, 27 Tháng 6 2012
  4.  Subscribe via email
Bộ Giao Thông Vận Tải đang bảo vệ quan điểm về dự án cảng nước sâu lạch huyện trước công ty TNHH Trường Sơn.
http://vneconomy.vn/20120627104917238P0C9920/du-an-cang-lach-huyen-da-duoc-nghien-cuu-bai-ban-nghiem-tuc.htm
Còn đây đang là ý kiến ý kiến khác về dự án.
http://www.vinacorp.vn/news/doi-phuong-an-xay-cang-30-000-ty-cac-chuyen-gia-noi-gi/ct-524456
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.