1. chuc mai
 2. Luật hàng hải Việt Nam
 3. Thứ ba, 11 Tháng 10 2011
 4.  Subscribe via email
mục này em không biết đưa vào đâu, nên em cứ đưa tạm vào mục "luật hàng hải Việt Nam".
em đang loay hoay tìm cái định nghĩa "tàu biển" và định nghĩa "tàu buôn" mà tìm mãi rồi tranh luận vẫn chữa xong. vậy em đưa lên đây xin ý kiến
Trong bộ luật hàng hải năm 2005 định nghĩa tàu biển như sau:"Tàu biển là tàu hoặc cấu trúc nổi di động khác chuyên dùng hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan với biển.
Tàu biển quy định trong bộ luật này không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ và tàu cá".
trong quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép của VR định nghĩa "Tàu biển là tàu hoặc cấu trúc nổi di động khác chuyên dùng hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan với biển.
Tàu biển quy định trong Quy chuẩn này không bao gồm tàu quân sự và tàu cá".
- về cơ bản các bác VR lấy định nghĩa này từ bộ luật 2005 chỉ khác ở dòng cuối cùng VR đã loại tàu "công vụ" ra. Do vậy VR coi tàu công vụ là tàu biển.
- ở vế thứ nhất của định nghĩa "tàu biển là tàu hoặc..." vậy "tàu" ở đây được hiểu như thế nào? Em tìm mãi mà không tìm được định nghĩa nào về "tàu".
- với định nghĩa trên thì các bác đã loại tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá ra khỏi danh sách tàu biển rồi, nhưng em có một tàu chuyên dùng để đi gom và chở cá (không đánh bắt cá) thì không biết tàu này có phải là tàu biển theo định nghĩa trên không nữa. Vì có người nói đây là tàu mẹ của các loại tàu đánh cá nên được coi là tàu cá.
- thiết bị nổi chuyên dùng hoạt động trên biển hiện nay có rất nhiều loại khác nhau có loại đủ khả năng đi biển, có loại không đủ khả năng đi biển nhưng vẫn hoạt động, như vậy cũng không biết xếp những bác này vào dạng tàu biển hay không nữa.
Comment
There are no comments made yet.
HaiAuVIN Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Chủ đề này có vẻ hay, qua đó cho thấy sự hạn chế của bộ luật hàng hải và quy phạm ở VN. Vậy các tầu thuyền không nằm trong danh sách các tầu mà bộ luật và quy phạm nói tới thì việc cấp phép sẽ như thế nào??? Ví dụ phương tiện ngầm có người lái (dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc du lịch đáy biển) thì cơ quan nào cấp phép và dựa trên Quy phạm nào?
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Luật hàng hải Việt Nam
 3. # 1
ngatnam Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
1)Em nghĩ tàu của bác ''là tàu hoặc cấu trúc nổi di động khác chuyên dùng hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan với biển.'' => không phải là tàu cá
2)Trong qui tắc tranh va trên biển trong mục đèn và dấu hiệu có nói :Tàu đánh cá khi không làm nhiệm vụ đánh cá phải treo đèn và dấu hiệu được qui định như tàu thuyền có cùng chiều dài => (không đánh bắt cá)---> tàu biển
:( :( :( :( :( :(
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Luật hàng hải Việt Nam
 3. # 2
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
mục này em không biết đưa vào đâu, nên em cứ đưa tạm vào mục "luật hàng hải Việt Nam".
em đang loay hoay tìm cái định nghĩa "tàu biển" và định nghĩa "tàu buôn" mà tìm mãi rồi tranh luận vẫn chữa xong. vậy em đưa lên đây xin ý kiến
Trong bộ luật hàng hải năm 2005 định nghĩa tàu biển như sau:"Tàu biển là tàu hoặc cấu trúc nổi di động khác chuyên dùng hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan với biển.
Tàu biển quy định trong bộ luật này không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ và tàu cá".


Hãy đọc điều 1 của bộ luật này:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc [color=#ff0000]sử dụng tàu biển[/color] vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, [color=#ff0000]công vụ[/color] và nghiên cứu khoa học.

Rồi đọc định nghĩa trên ta thấy nội dung mâu thuẫn nhau, lủng cà lủng củng.

Về phương diện chuyên môn làm luật thì những người cho ra đời bộ luật này là những người ngiệp dư nhất. Còn có rất nhiều sạn trong bộ luật này. Có những điểm mâu thuẫn tới mức người ta không biết phải vận dụng ra sao.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Luật hàng hải Việt Nam
 3. # 3
 • Page :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.