1. viet
  2. Luật & Công ước quốc tế
  3. Thứ tư, 25 Tháng 12 2013
  4.  Subscribe via email
Em là sinh viên năm cuối Đại học Hàng hải, đang làm đề tài tốt nghiệp về: " Lương thuyền viên"
e cần tìm 1 số tài liệu:
1. MLC 2006 < có song ngư hoặc tiếng việt thì tốt >
2. Hướng dẫn IMO về kiểm tra việc thực hiện MLC của tàu biển
3. Quy định của Luật Lao động đối với lương thuyền viên
4. Quy chế trả lương của Việt Nam theo: cục hàng hải, công ty hàng hải, Bộ luật Lao động
5. Quy trình khiếu lại của thuyền viên khi công ty không thực hiên đúng theo MLC

ai có tài liệu hoặc hiểu biết về lĩnh vưc này thì giúp e với, e xin cảm ơn!
Comment
There are no comments made yet.
votau Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Bạn tham khảo topic này: Công ước về Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006)
Các vấn đề khác tìm đọc Luật Hàng hải Việt Nam. Tìm Google với từ khóa "Luật Hàng hải Việt Nam"
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.