1. Thanh Nam
  2. Hướng nghiệp - Việc làm
  3. Thứ sáu, 13 Tháng 12 2013
  4.  Subscribe via email
Hiện tại bên văn phòng ký sư Damen Songcam đang cần tuyển kỹ sư máy kinh nghiêm 3-5 năm trở lên
Bạn nào quan tâm có thể nộp hồ sơ về công ty
Comment
There are no comments made yet.
Thanh Nam Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Thông tin cụ thể mọi người có thể tìm ở đây: Phần của Damensongcam Haiphong.

http://career.damen.com/en/jobs?experience=2
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.