1. bogiamientay
  2. Luật hàng hải Việt Nam
  3. Thứ năm, 25 Tháng 8 2016
  4.  Subscribe via email
Khính chào các an, Cho em hỏi cái FPSO và FSRU có bắt buộc phải lên đock 5 năm một lần không. ( văn bản nào quy định vậy ạ)
Comment
There are no comments made yet.
captain bullshit Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Trong quy phạm của tổ chức phân cấp bạn. Mấy cái FPSO của bạn phân cấp bởi tổ chức nào? DNV-GL hay ABS?? Trong RULES của họ sẽ quy định 2,5 năm lên đà.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Luật hàng hải Việt Nam
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.