1. Bienca
 2. Bảo hiểm Hàng Hải
 3. Thứ ba, 07 Tháng 2 2012
 4.  Subscribe via email
Công ty chúng tôi khai thác tuyến nội địa vừa qua có xẩy ra một sự cố THUYỀN VIÊN KHI LÀM VIỆC BỊ TAI NẠN CHẾT TRÊN TÀU. Công ty chúng tôi có mua bảo hiểm P&I nhưng không mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên mà chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu. Làm ơn cho biết như vậy bảo hiểm có phải bôi thường cho Thuyền viên của chúng tôi không? Xin được tư vấn các thủ tục cần thiết !
Comment
There are no comments made yet.
wind Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Nếu tai nạn của thuyền viên ko phải do lỗi quản lý của chủ tàu thì có được bảo hiểm tn dân sự bồi thường, bên bảo hiểm tnds sẽ hướng dẫn các thủ tục cho bác.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Bảo hiểm Hàng Hải
 3. # 1
vansonsg Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Công ty bạn đã được Bảo hiểm giải quyết sự cố chưa? Tôi được biết rằng, trong P&I thì trách nhiệm của Hội không chỉ là giải quyết các chi phí liên quan đến thuyền viên bị chết như: hồi hương, chôn cất mà còn cả chi phí thay người. Khi tham gia bảo hiểm, chúng ta phải nộp phí, vì vậy, cần hiểu rõ những rủi ro và thủ tục để đảm bảo quyền lợi của Người được bảo hiểm.
Vansonsg
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Bảo hiểm Hàng Hải
 3. # 2
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Công ty chúng tôi khai thác tuyến nội địa vừa qua có xẩy ra một sự cố THUYỀN VIÊN KHI LÀM VIỆC BỊ TAI NẠN CHẾT TRÊN TÀU. Công ty chúng tôi có mua bảo hiểm P&I nhưng không mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên mà chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu. Làm ơn cho biết như vậy bảo hiểm có phải bôi thường cho Thuyền viên của chúng tôi không? Xin được tư vấn các thủ tục cần thiết !

Tớ hơi ngạc nhiên ở chỗ cậu nói công ty cậu mua bảo hiểm P&I nhưng lại không mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên, Một trong các điều khoản có tính bắt buộc của Bảo hiểm P&I là bảo hiểm thương tật chết chóc của thuyền viên, vậy P&I công ty cậu mua là mua cho cái gì vậy?

Tớ nghĩ cậu nên đọc lại cái hợp đồng đó đi.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Bảo hiểm Hàng Hải
 3. # 3
Bienca Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Tàu Cty mình chạy nội địa, trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I) có thêm cột Bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Công ty mình đã không mua, khi xảy ra sự cố Cty BH bảo không mua lên họ ko bồi thường. Cty mình chỉ yêu cầu bồi thường theo các điều khoản của P&I trong đó có thương tật, chết chóc, chi phí hồi hương, thay người...còn BH thuyền viên kia là khi mua ngoài bồi thường theo qui định của P&I Cty BH phải bồi thường theo mức phí đã mua. Cũng vì Cty BH Hàng không ko có kinh nghiệm lên cứ cãi chày cái cối nhưng hiện nay đã phải chấp nhận bồi thường theo quy định BH của P&I.
xin cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Bảo hiểm Hàng Hải
 3. # 4
 • Page :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.