1. Nguyễn Minh Hoàn
  2. Bảo hiểm Hàng Hải
  3. Thứ sáu, 22 Tháng 2 2013
  4.  Subscribe via email
Dear cả nhà!

Cho mình hỏi một chút về giá trị tham gia bảo hiểm thân tàu. Bình thường qua thời gian, giá trị thực tế của con tàu sẽ giảm đi. Các công ty thường tính là giá trị giảm đi là giá trị khấu hao. Tuy nhiên, có trường hợp giá trị thực tế của con tàu (trừ theo giá trị khấu hao) cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thị trường. Vậy, giá trị tham gia bảo hiểm thân tàu sẽ lấy giá trị nào? giá trị thực tế theo khấu hao hay giá trị thị trường? Có loại bảo hiểm thân tàu nào được mua theo hai giá trị, tức là mình đóng phí theo giá trị tham gia bảo hiểm thấp và bổ sung một ít phí cho giá trị bảo hiểm cao chỉ phục vụ mục đích tổn thất toàn bộ không?

Cám ơn cả nhà trước. Mình mới làm về bảo hiểm nên không được rõ khoản này lắm. Cả nhà ai rành bảo hiểm tư vấn giúp mình với!
Comment
There are no comments made yet.
chuc mai Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Để làm theo đúng qui tắc và trình tự về xác định giá trị tàu khi tham gia bảo hiểm thân tàu thì người bảo hiểm cùng chủ tàu phải thống nhất xác định lại giá trị tàu tại thời điểm tham gia bảo hiểm thông qua các công ty công ty thẩm định giá hoặc giám định độc lập.
Tuy nhiên thực tế hiện nay tại Việt Nam việc xác định được giá trị tàu theo hình thức xác định theo giá thị trường là một việc phức tạp, khó khăn, chi phí tốn kém đối với người bán bảo hiểm và chủ tàu (một việc nữa theo cá nhân tôi thấy là việc định giá một con tàu biển, thì hiện nay ở Việt Nam chưa có 1 công ty nào có đủ uy tín, năng lực để xác định được giá trị chính xác 1 con tàu, hầu hết phải thuê các công ty ở nước ngoài xác định, có thể ở singapore hay ở hokong). Chính vì thế khi tham gia mua bảo hiểm thân tàu thì người bán bảo hiểm tạm thời chấp nhận giá trị tàu theo giá trị khai báo trên sổ sách, chứng từ của chủ tàu.
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Bảo hiểm Hàng Hải
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.