1. nhiep phong
  2. Máy chính và các thiết bị phụ trợ
  3. Thứ ba, 04 Tháng 9 2012
  4.  Subscribe via email
bác @Steam và các bạn giúp cháu câu hỏi trên với ạ. cháu thấy trong bản vẽ của 2 thiết bị đó thì đường nước ra đều ở dưới mực nước biển cả :huh:
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.