1. Orions
  2. Hàng Hải Thiên văn
  3. Thứ hai, 06 Tháng 5 2013
  4.  Subscribe via email
Chào mọi người !
Có ai biết gì về quy định về việc trang bị sextant trên tàu không ?? Nó có phải là trang thiết bị bắt buộc phải trang bị hay không ?? Trang bị theo bộ luật nào ?
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.