1. HK
  2. Luật hàng hải Việt Nam
  3. Thứ ba, 12 Tháng 1 2016
  4.  Subscribe via email
Xin chào các bạn!
Tôi có 1 thắc mắc về trách nhiệm của người vận chuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 78 - BLHH, cụ thể như sau:
K2 Điều 78 quy định: " Người vận chuyển được miễn hoàn toàn trách nhiệm, nếu tổn thất hàng hoá xảy ra trong các trường hợp sau đây:
a) Lỗi của thuyền trưởng, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải hoặc người làm công của người vận chuyển trong việc điều khiển hoặc quản trị tàu;
...."
Như vậy trong trường hợp hàng hóa bị tổn thất do lỗi thuyền viên thì chủ tàu không phải chịu trách nhiệm bồi thường phải không ạ?
Tôi thấy nếu áp dụng như vậy thì sẽ quá thiệt thòi cho chủ hàng, tôi thấy rất vô lý. Vậy mong các bạn cho tôi biết phải hiểu quy định này như thế nào?
Trân trọng cảm ơn!
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.