1. votau
  2. Không chủ đề
  3. Thứ hai, 23 Tháng 4 2012
  4.  Subscribe via email
Mời các bác ghé thăm một trang của Cục ĐK Việt Nam: http://www.vr.org.vn/Gioithieu/Linhvuc/Taubien/kiemtraphancap.htm, nhìn vào mục số (4) sẽ thấy: Mẫu đơn xin kiểm tra/Phân cấp tàu biển (Form 1A)

Tại sao lại phải... "xin"???
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.