1. vietbook
  2. Doanh nghiệp & Khách hàng & Quảng cáo
  3. Thứ tư, 02 Tháng 9 2015
  4.  Subscribe via email
Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từTác giả: - NXB TÀI CHÍNH -
Nhà phát hành: Sách luật

Cuốn sách Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ sẽ giúp quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nhất hiện nay. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung... Xem chi tiết
Thông tin thanh toán
Giá bìa: 350,000 vnđ
Giá bán: 280,000 vnđ
Tiết kiệm: 70,000 vnđ (22%)
CÓ HÀNG Số lượng mua : mua hàng
GIỚI THIỆU SÁCH THÔNG TIN CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ BÌNH LUẬN
Cuốn sách Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ sẽ giúp quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nhất hiện nay.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;
Phần thứ hai. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
Phần thứ ba. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ tư. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ năm. Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ sáu. Quy trình kiểm tra thuế, quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, cưỡng chế nợ thue;á
Phần thứ bảy. Quy trình thanh tra hóa đơn.
Những văn bản mới cập nhập trong cuốn sách :
Chính phủ, Tổng cục thuế đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế như QĐ 1404/QĐ-TCT ngày 28-7-2015 của Tổng cục thuế Về việc ban hànhQuy trình thanh tra thuế; QĐ 1403/QĐ-TCT ngày 28-07-2015 của Tổng cục thuế Về việc banhành quy trình kiểm tra hóa đơn; TT 96/2015/TT-BTC ngày 22-06-2015 Hướng dẫn về thuế thunhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; QĐ 912/QĐ-BTC ngày 18-05-2015 Về việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử cho tổ chức cung cấpdịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử; QĐ 879/QĐ-TCT ngày 15-05-2015 Về việcban hành quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế; QĐ 878/QĐ-TCT ngày 15-5-2015 Về việc ban hành quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp,
Sách có độ dày 432 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn
Chi tiết liên hệ: Mr. Tuấn - 098.115.34.35
Trung Tâm Sách Luật
54C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Website:http://sachluat.com.vn/ - Email: sachluat.com.vn@gmail.com
Attachments (1)
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.