Nhiều người cho rằng kỹ năng quan trọng bậc nhất ngày nay để có thể thành công trong sự nghiệp chính là: kỹ năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng này đặc biệt quan trọng khi bạn cần phải trải qua một vài công việc mới có thể đạt được mục...
1. Tránh lập lại thông tin. Thay vì phải nhắc lại cùng một “bản mô tả công việc” mà bạn đã làm cho một vài công ty trước đó, bạn nên trình bày những thành công mà mình đạt được. 2. Đừng liệt kê quá nhiều kinh nghiệm “cũ” Nếu là người có bề dày kinh n...
Cho tôi hỏi chút, Làm thế nào để biết được có những chủ đề hay bài viết nào mới có trên diễn đàn???...
Detailed below is our non-exhaustive list of some of the most frequently used abbreviations and their definitions that you may come across from time to time. A wonderful Glossary of Nautical Terms (circa. 1814) can also be found below. We hope that y...


There are no discussions available here currently