1. HaiAuVIN
  2. Câu lạc bộ những người đi biển
  3. Chủ nhật, 12 Tháng 2 2012
  4.  Subscribe via email
Bài viết của anh bạn:

Lao động thuyền viên có phải là đặc thù?

http://thuyenvien.vn/detail_news.aspx?id=1348&act=2
Comment
There are no comments made yet.
Nguyen Duc Tuan Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Bài viết hay, nghề đi biển đúng là chưa được nhà nước quan tâm để ý, còn nhiều cái nhìn không đúng đắn về ngề này
Comment
There are no comments made yet.
HaiAuVIN Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Xin tiếp tục có ý kiến về vấn đề này.
Comment
There are no comments made yet.
chuc mai Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Bài viết của catp Hùng này không có gì đặc sắc, không đặc sắc là vì: đây chỉ là cái nhìn một chiều từ người đi biển, rồi lại áp cái đặc thù của người đi biển vào một vấn đề quá lớn của cả một ngành và thậm chí cả một khung pháp lý về ngành nghề, lao động của đất nước.
Từ nhiều năm nay, ngay cả từ thời kỳ đất nước còn bao cấp thì ngành lao động vận tải biển đã được xếp vào hàng lao động đặc thù, đặc biệt rồi. Và đã là ngành lao động đặc biệt rồi thì khi xây dựng chính sách, các nhà hoạch định không thể mang nó ra để so sánh với ngành khác được, ví như ngành lao động trong hầm mỏ, hay ngành điện hạt nhân.... Chính là lao động đặc thù nên ngành lao động trong vận tải biển cũng có riêng một bộ luật hàng hải 2005.
Tôi thiết nghĩ vấn đề muốn bảo vệ, phát triển nguồn lực lao động vận tải biển nói chung và thuyền viên nói riêng công việc đòi hỏi phải xuất phát từ các nhà lập pháp của Quốc Hội, tiếp nữa là những người hành pháp của Chính Phủ đặc biệt là cục hàng hải phải làm sao đưa chính sách vào cuộc sống rồi lại có phản hồi những bất cập, không phù hợp, những cái phá sinh mới... với cơ quan lập pháp sửa đổi phù hợp.
Comment
There are no comments made yet.
steamaway Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Tiêu đề của bài viết là một câu hỏi rất rõ ràng nhưng sau khi đọc hết bài (bằng cách ráng sức đọc), tớ vẫn không hiểu tính chất đặc thù mà vị capt. này muốn nói tới là cái gì.

Nếu bài viết đi theo hướng phân tích điều kiện lao động, môi trường lao động, những tác động của môi trường lao động tới sức khỏe tâm lý, tạo ra các loại bệnh nghề nghiệp...cho SQTV thì tiêu đề của bài viết mới được trả lời thỏa đáng.

Có một tài liệu nói rất hay về tính đặc thù này. Theo đường link sau: http://www.mlaanz.org/Uploads/Michael_Kinley.pdf
Comment
There are no comments made yet.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.